Bærekraftige valg – viktig for fremveksten

Følge trender
Bærekraft står sentralt i de aller fleste bedrifter, og har blitt en av de nye trendene som har kommet med endringene de siste årene. For å henge med på de nye trendene er det flere selskaper som må revurdere og kanskje også forandre på sine forretningsmodeller. I en artikkel skrevet av Tina Saebi skriver hun at det er få bedrifter i Norge som har klart å få til en innovasjon i sin forretningsmodell, og at det kan skyldes av at ledere nøler med å gjøre store endringer eller at de rett og slett ikke har nok kunnskap om hvordan de kan styre omleggingen og gjennomføre en slik prosess. Forskning sier derimot at selskaper som heletiden ønsker å endre og omforme sin forretningsmodell også oppnår vekst og høyere markedsandel raskere enn de som ikke gjør noen endringer. I dagens samfunn er det kanskje ikke så dumt og være oppdatert rundt bærekraft samt tørre å gjøre endringer for at bedriften skal gå bra. 

Helthjem
I vårt eksamenscase har vi tatt for oss bedriften helthjem. Dette er en bedrift som har etablert seg godt på logistikkmarkedet og jobber blant annet med å levere pakker, magasiner og aviser raskere og enklere enn andre distributører i Norge. De tilbyr tjenesten for både privatpersoner, men også bedrifter. Som hos mange andre bedrifter står miljø og bærekraft i stort fokus også hos helthjem. På deres hjemmeside skriver de at de kontinuerlig jobber med tiltak for en best mulig bærekraftig utvikling. 

Samarbeid med andre bedrifter
Ett av tiltakene helthjem gjør for miljøet er blant annet å ha inngått ett samarbeid med bedrifter som Finn, Fjong, Tise og Bookis, dette er plattformer hvor folk kan selge og kjøpe brukte ting, og helthjem står for logistikken ved at kundene deres kan sende hjemmefra helt enkelt. Siden vi nordmenn blir flinkere til å benytte oss av nettopp slike plattformer, kan helthjem bidra med å sende disse pakkene i lengre distanser. Med en enkel fraktløsning kan det resultere i at folk blir mer motivert for å både selge og kjøpe brukte gjenstander, og gjenbruk er et steg i riktig retning mot et mer bærekraftig og miljøvennlig samfunn. 

Fremtidige mål
I tillegg til å ha samarbeidspartnere som også jobber for bærekraftige tiltak, har helthjem satt egne mål de neste årene. På deres hjemmeside har de tre sentrale punkter som de ønsker å oppnå. Første punkt er innen 2022 ønsker de å redusere bruken av plast med 90%, andre punkt går ut på at innen 2025 skal Co2-utslippene reduseres med 50%, til slutt ønsker de å legge til rette for at forbrukerne kan ta et grønnere valg i hverdagen. Tar vi utgangspunktet i målet om å redusere Co2-utslippene kan vi lese at helthjem har investert i flere elbiler, elsykler og «paxtere» disse kan til sammen bidra med å redusere opptil 70% Co2-utslipp på deres leveranser. Dessuten er 80% av budene i hovedstaden gående, dette resulterer i at 200 000 utleveringspunkter hver eneste natt faktisk er helt utslippsfritt. Og ved at de leverer på natten gjør det at utslipp av NOX blir hele 40% lavere, Co2-utslippet er også 25% lavere enn hva det hadde vært på dagtid. 

Bærekraftig livsstil
Mange av grepene helthjem gjør står i samsvar med FN’s bærekraftsmål nummer 12 (ansvarlig forbruk og produksjon). Målet går ut på å gjøre mer med mindre ressurser, dette krever en mer bærekraftig livsstil, hvor for eksempel gjenbruk kan være et godt alternativ å bli mer oppmerksom på. Ved at helthjem bevisst velger å samarbeide med aktører som Tise og Finn er de med på å skape enklere løsninger for deres kunder som benytter seg av disse plattformene. Forbrukerne kan enkelt sende pakkene sine hjemmefra, og motta på døren. Helthjem gjør også konkrete tiltak som nevnt ovenfor, og er opptatt av å redusere utslipp som ikke er bra for miljøet. Bærekraftsmålene er like relevant for enkeltpersoner som bedrifter, og vi kan se at helthjem aktivt jobber for et grønnere alternativ innen transportbransjen. Delmål 12.6 går blant annet ut på at bedrifter skal kunne velge bærekraftige metoder, noe vi kan tydelig se hos helthjem med de tiltakene de har gjort med sine transportmetoder, og hvorfor de velger å frakte på natten og ikke på dagtid. 

Sentralt tema
Gjennom hele kurset er bærekraft og miljø et sentralt tema, det er interessant å se hvilken utvikling vi går gjennom, og at en revolusjon er på tur. Vi ser at man er nødt til å handle for å få endringer, og for at bedrifter skal være ledende i et marked må de også tenke på miljøet. Enkeltindivider og bedrifter klarer ikke å gjennomføre en endring over natta, men det er noe som må jobbes med over lengre tid, og må gjøre bevisste valg for å få det til. I forelesningene har vi også snakket om at vi mennesker er vanedyr, derfor er det vanskelig å bevisst gjøre endringer dersom vi ikke selv blir motivert for det. Ofte er det lett å tenke på at vår generasjon ikke blir rammet av fremtidige konsekvenser av miljøskadene, eller at det uansett er lenge til, men det kommer en generasjon etter oss, og derfor må vi gradvis se en endring før det er for sent. 

-Trude 

Kilder:

https://old.magma.no/fremtiden-for-forretningsmodellinnovasjon-i-norge

https://helthjem.no/miljo-og-baerekraft/arbeid-i-egen-verdikjede

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

En tanke om “Bærekraftige valg – viktig for fremveksten

  1. Hei igjen,

    Så fint at du har publisert andre blogginnlegg, Trude!

    Helthjem.no er en veldig spennende bedrift å velge til eksamen. Det er også veldig fint å se at du har knyttet bedriften bærekraftsmål 12, samt spesifisert 12.6. Jeg gleder meg til å lese dine neste innlegg.

    Stå på videre!

    Thea K, studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.