Gi penger for å få en god omtale

Sosiale medier har etablert seg godt i hverdagen til forbrukere, og tar mye av oppmerksomheten enn hva den har gjort tidligere. Vi handler, skaffer informasjon og ikke minst blir vi påvirket av alt som skjer gjennom sosiale medier. Dette har ført til en videreutvikling av yrker, og blant dem er influensere. I en alder fra 9 til 79 år finner vi at hele 92% bruker internett daglig, og mange av oss tilbringer flere timer om dagen (statistisk sentralbyrå 2022). Av den grunn er også sosiale medier en gullgruve for markedsføring for å nå ut til store andel av befolkningen. I tillegg til algoritmer som blir brukt, får man også tilpasset innhold som gjør at enkelt av markedsføringen når ut til den andelen som er mest relevant for deres kunder.  

Influencer Marketing er noe som har kommet for å bli, i hvert fall for en lang periode fremover. Dette har tatt stor plass av den markedsføringen vi kjenner til i dag, og blitt et viktig virkemiddel for å nå nettopp disse målgruppen som nevnt ovenfor. Man kan se en drastisk endring på sosiale medier gjennom årene. I starten da brukerne på ulike plattformer var mye færre enn hva de var nå, og fra da reklame og markedsføring foregikk på TV eller i aviser, ser vi nå at algoritmer og influensere har tatt over mye av de ellers tradisjonelle markedsføringsmetodene. Sosiale medier har nærmest endret måten vi kommuniserer med hverandre på, og vi finner stor grad av påvirkning gjennom forskjellig kanaler. Personlig kan jeg lett bli påvirket av hva kjendiser og influensere legger ut, og mange finner jeg også ganske troverdige (Mindshare, 2019). 

Influensere som deler åpent og ærlig med sine følgere vil også skape gode relasjoner. Følgerne føler de kjenner personen og trekker frem likheter med seg selv og influenceren. Dette gjør at de skaper en slags tilknytning (Mindshare, 2019). Det er ikke noen fasit svar på hvem som kan bli influensere, heller ingen utdanning kan gi deg en tittel som influenser. I utgangspunktet så kan hvem som helst kapre denne rollen, men en avgjørende nøkkel er at du må ha mange nok følgere for å kunne slå gjennom. 

I en statistikk fra Influencer Marketing Hub (2022) viser det seg at influenser marketing har økt til hele 13,8 milliarder dollar i 2021. Det har økt en enorm omsetning rundt dette, og i samme statistikk finner vi dessuten at det har vært en økning på 465% i søk etter uttrykket «influencer marketing» på Google alene siden 2016. Når vi ser disse tallene kan jo det bety at dette er en retning flere i hele verden ønsker å gå, og lage et levebrød av. Nøkkelhullet for å slå igjennom er ikke veldig stort, ettersom det er mange som prøver hardt og kan være krevende i starten hvis man ikke har en pangstart i sin karriere. 67% av merkene bruker Instagram til influenser-markedsføring. Dette er en av plattformene som de største og mindre store bedrifter og organisasjoner benytter seg av for å nå ut til en større andel av befolkningen samt deres målgruppe. 

Det er lett å tro at influenser marketing handler om at bedrifter, kjente merkevarer, organisasjoner osv, gir en slant med penger til en person som har mange følgere for å få en god omtale, men denne tankegangen er feil (Influencer Marketing Hub, 2022). Influensere har ofte opparbeidet seg en god gjeng med trofaste følgere som ønsker å følge de for en eller annen grunn. Derfor er det viktig for influenserene selv og ikke ødelegge deres omdømme, og de vet at deres følgere ser opp til dem, stoler på de, og lett kan bli påvirket av deres mening. De er ikke bare opptatt av å få tjent mest mulig for et produkt som ikke lever opp til forventingene. Det kan ødelegge for begge parter. 

For at begge skal få komme godt ut av det er det viktig at samarbeidet fungerer godt. God kommunikasjon med hverandre og få influenseren til å kjenne godt til konseptet, slik at dette er noe han eller hun virkelig kan stå inne for. Influencer marketing har en stor påvirkningskraft blant befolkningen og er derfor avgjørende å bruke dette smart, og gjennomtenkt for at dette skal fungere godt. 

-Trude

Kilder:

https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/tids-og-mediebruk/statistikk/norsk-mediebarometer

https://www.mindshareworld.com/norway/nyheter/influencer-marketing-dette-har-vi-laert-som-du-bor-vite

https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing/#toc-0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.