Hvordan skaffe seg en mentor?

Snøen smelter, trærne begynner å bli grønne, og klokken er stilt frem mot lysere tider. Vi er allerede halvveis i semesteret og tiden frem mot sommeren går fort. Til høsten igjen begynner jeg og mine medstudenter på det siste året ved høyskolen Kristiania, og må i den perioden starte å tenke på veien videre ut i arbeidslivet. Allerede fra start har vi blitt drillet på hvor viktig det er med et nettverk, og hvordan LinkedIn kan fungere som et godt verktøy for å gjøre seg selv attraktiv på arbeidsmarkedet. Med en god Linkedin-profil hvor man ikke er redd for å knytte kontakter, dele innlegg, og vise litt av arbeidet man holder på med kan man fort bli nappet opp fra arbeidsgivere som er interessert i nettopp deg, og dine kvalifikasjoner. Jeg har gått igjennom et gratiskurs som tok for seg steg for steg om hvordan man kan skaffe seg et nettverk. Hvordan fungerer egentlig det i praksis når man skaffer seg en jobb gjennom et nettverk? Det er jo mange stillinger som aldri blir utlyst, og det å skaffe seg en god mentor kan også være avgjørende for en videre karriere. Men hvordan skaffe seg denne mentoren samt et nettverk som duger? For å finne svaret på dette har jeg tatt gratiskurset «Networking basics» som går gjennom 8 moduler med tips og triks for å oppnå nettopp dette. 

Dette kurset tar deg gjennom steg for steg hvordan man kan bygge seg opp ett nettverk.  Videre i dette innlegget vil jeg ta deg gjennom hva dette kurset inneholder i de forskjellige stegene. 

1. Din profesjonelle identitet 

Det første steget handler om hvordan man er som student, og det å være en ung profesjonell. Selv når man er ferdig med å studere er læringsløpet fortsatt i en startfase, det er jo nå man kan begynne å lære hvordan det fungerer i praksis. Med en bachelor i boks er det ikke slik at man kan jobben man blir satt til å gjøre med engang, men man er på god vei til å opparbeide seg en profesjonell identitet. Videre trekker kurset frem fem kvaliteter som kan være til nytte når man skal søke hjelp fra andre profesjonelle.

 • Empati – Handler om å se ting fra den profesjonelle sitt perspektiv 
 • Nysgjerrighet – Handler om å vise interesse og lære fra de og deres erfaring 
 • Takknemmelighet – Handler om å vise takknemmelighet, profesjonelle gir deg tid og innsikt 
 • Relevanse – Få frem hvorfor du i første omgang tok kontakt, og hvorfor samtalen kan være til hjelp 
 • Respekt – Handler om å behandle de profesjonelle slik du selv ville ønsket å bli behandlet, dersom du skulle være den som hadde hjulpet noen. 

2. Finn en mentor via LinkedIn

Som nevnt tidligere er LinkedIn en plattform som fungerer svært godt til å knytte kontakter på kryss og tvers, her er det også en unik mulighet til å bli lagt merke til blant annet av profesjonelle. Det er ikke alle kontakter som er like relevante for deg å knytte kontakt med, men i LinkedIn er det fult mulig å filtrere søk og justere etter hvilken bransje du ønsker jobb, selskap eller skolegang. Kurset skiller mellom 3 måter å finne kontakter på. 

 • Perfect overlap – I dette utvalget finner man noen man identifiserer seg med fra det nettverket du allerede har etablert. Det kan for eksempel være de som går eller har gått den samme studieretningen som deg. 
 • Great overlap – Her finner vi de som har studerer eller har studert på den samme skolen som deg, men ikke nødvendigvis akkurat samme linje 
 • Similarities – Her finner man personer som kan være fra et selskap man ønsker å jobbe for, som også har studert det samme. Det kan også være at du identifiserer deg med personene på et vis. 
 • Someone interesting – Personene her trenger du nødvendigvis ikke å ha noe til felles med. Det kan være noen du finner interessante, eller er nysgjerrige på. 

3. Hvordan ta kontakt gjennom Linkedin? 

I dag bruker vi mange forskjellige plattformer i løpet av en dag, og det kan være vanskelig å vite hvilken plattform man skal benytte seg av når man skal ta kontakt med en person. Det som er lønnsomt er i første omgang å vite hva som er formålet med samtalen, er det i en mer formell setting og du ønsker kontakt med en professor, er kanskje ikke Facebook den plattformen jeg ville valgt for å ta kontakt. Man må i tillegg vurdere plattformens egenskaper når man skal velge. I kurset trekkes det frem forskjeller mellom LinkedIn og Mail. Vi finner at LinkedIn er en mer effektiv og uformell måte å kommunisere på. Mail er en plattform som ofte blir sjekket og kan oppleves som mer personlig, sannsynligheten for svar vil derfor være større. Når du skal begynne å formulere en melding er det viktig å svare på tre følgende spørsmål: 

 • Who – Hvem er du, presenter deg selv i meldingen 
 • Why – Hvorfor sender du melding 
 • What – Hva lurer du på 

4. Hvordan skal man koordinere en samtale? 

I den fjerde modulen går kurset inn på hvordan man kan koordinere en samtale når du har fått svar og tilbakemelding fra en profesjonell. Det er viktig at man respekterer tiden den andre personen har satt av til å svare, og gjøre samtalen rask og enkel. For at man skal kunne unngå feiltrinn lønner det seg med konkret, riktig og god informasjon. Et godt tips er å planlegge godt på forhånd. 

5. Hvordan navigere en samtale? 

I denne modulen av kurset blir man lært hvordan man skal navigere seg gjennom en samtale. Det kan være nyttig å dra inn de fem kvalitetene vi så på i modul 1 for at samtalen blir best mulig for begge parter. Aktivt gi dem påminnelse om hvem du er, vise takknemlighet for tiden de har satt av og ikke minst vise interesse gjennom å spørre og lytte. 

6. Profesjonell historiefortelling 

Dette handler om å kunne styre samtalen i den retningen man selv ønsker. Start med en introduksjon av deg selv, for deretter å fortelle hva dine styrker og svakheter er, og hvordan din personlige profesjonelle karriere har bygget seg opp. Det vil også være relevant å fortelle hvordan din profesjonelle karriere er i dag, og hva du ønsker å få ut av samtalen. Et lite tips er å ordlegge seg godt, samtalen bør derfor holdes kort og presis, viktig at man også lytter til hva den andre personen har å si. 

7. Research 

I forkant vil det være nyttig å gjøre research slik at man på best mulig måte er forberedt for samtalen. Eksempelvis søke opp bedriften og se om du kan finne nyttig informasjon som kan være relevant for samtalen. 

Skal du få mest mulig ut av en samtale, samt nyttig informasjon som du selv trenger er det vesentlig viktig med gode spørsmål. Disse har stor innvirkning for hvordan samtalen går, og i hvilken retning. Det er her man har gode muligheter for å lære noe. I kurset har spørsmålene blitt inndelt i tre kategorier: 

 • The main question – bør omhandle bedriftens eller mentorens historie 
 • The second question – bør omhandle hvordan arbeid bedriften eller mentoren gjør per dags dato 
 • The third question – bør omhandle hvilke råd og tips mentoren har til deg, utifra det vedkommende har fått vite i løpet av samtalen 

8. Hvordan kan man bygge langvarige relasjoner? 

Du vil gjøre deg en stor tjeneste dersom du opprettholder kontakten med mentoren du har tatt kontakt med, og mener dere hadde en informativ og spennende samtale. Ved en senere anledning kan man også tilegne seg enda mer kunnskap og veiledning. Etter samtalen er det gunstig å vise takknemlighet, for å vise at du setter pris på tiden og energien som er blitt lagt ned, dette kan gjøres via mail. Legg også gjerne til om det kunne vært greit om dere fortsatte å holde kontakten, dette kan gi et inntrykk av at de er interessert og personen vil føle seg til nytte og satt pris på. 

Konklusjon 

Et slikt kurs har vært til god hjelp, og noe jeg absolutt kommer til å ta med meg videre. Dette er også et kurs jeg kommer til å anbefale videre til medstudenter og andre bekjente. Dette kurset har gitt meg kunnskap i hvordan man effektivt kan kontakte noen profesjonelle på en riktig måte, og hvordan jeg kan gå frem, for deretter og opprettholde kontakten. Ofte er det faktisk slik at de profesjonelle liker å hjelpe folk, og de gir også dem selv en ekstra boost når de møter folk som er engasjerte og interesserte, det kan være greit å ha i bakhånd når man lurer på om man skal ta kontakt eller ikke og syntes kanskje det kan være litt skummelt. 

-Trude  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.